Kieserit

Kieserit is een waardevolle natuurlijke bron van magnesium voor uw tuin.
Het bevat magnesium en zwavel in volledig wateroplosbare vorm, waardoor het door de plant direct wordt opgenomen.
Kieserit zorgt voor een optimale magnesiumverzorging van de planten. Magnesium is van essentieel belang voor de fotosynthese. Gewassen die gevoelig zijn voor magnesiumgebreken, zoals coniferen, gazons, bladhoudende heesters is Kieserit de geschikte magnesiumbron. Daarnaast kan je met Kieserit snel en goed de magnesium- en zwavelbehoefte te dekken.
Het is op alle gronden inzetbaar om dat het onafhankelijk van de zuurtegraad kan functioneren.
Samenstelling:
25 % Magnesiumoxyde (MgO)
50 % Zwaveltrioxide (SO3)
20% Sulfaat (S)
Gebruik en dosering:
3-6 kg per 100 m2
Verpakking / prijs:
€0,65 per kg los product
Af te vullen naar gewenste hoeveelheid in emmers of zakken